Terug

Kindercardiologie / kinderhartchirurgie

Als uw kind is doorverwezen naar het Centrum voor Aangeboren Hartafwijkingen, dan komt u op de polikliniek kindercardiologie / kinderhartchirurgie voor een bezoek bij de kindercardioloog. Ook alle vervolgafspraken zijn op deze polikliniek. Op de polikliniek vinden de (controle)bezoeken bij de kindercardioloog plaats. Daarnaast maken we op de polikliniek echo’s en hartfilmpjes (elektrocardiogrammen).

Hebt u vragen?

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen? De polikliniek kindercardiologie / kinderhartchirurgie is telefonisch te bereiken op:
088 75 547 00
Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur

Als u een afspraak wilt maken heeft u een verwijzing nodig van de huisarts of specialist.

Buiten kantooruren
Vraag de telefonist of hij u doorverbindt met de dienstdoende arts-assistent kindergeneeskunde. Als dat nodig is, zorgt hij ervoor dat de kindercardioloog u terugbelt.

Acute hulp
Is uw kind onder behandeling in het kinderhartcentrum en is er een acuut levensbedreigend probleem?  
Bel dan 112

Verpleegafdelingen

Route

U vindt de polikliniek cardiologie / hartchirurgie in het WKZ op de eerste etage, receptie 14. De polikliniek is bereikbaar via de 'blauwe liften'. Deze liften zijn links van u na binnenkomst via de ingang bij de parkeerplaats. Volg daarna de borden 'Poliklinieken'.

Bezoek aan de polikliniek tijdens COVID-19

Wachttijden

Laatst bijgewerkt: 30-04-2020

In verband met het Corona-virus kunnen wij op dit moment geen juiste informatie ten aanzien van de wachttijden geven.

Belangrijk

Dit is de gemiddelde wachttijd. De wachttijd kan per patiënt verschillen. Het is afhankelijk van de reden voor verwijzing.

Tips voor het gesprek

Om samen met de arts te beslissen welk onderzoek of behandeling het beste bij u past, kan het helpen de '3 goede vragen' te stellen. Deze vragen zijn:

  • Wat zijn mijn mogelijkheden?
  • Wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden?
  • Wat betekent dat in mijn situatie?

3 goede vragen

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u kijken op:

  • De Hartstichting. U vindt hier bijvoorbeeld informatie over ziekten van het hart, onderzoeken en behandelinge.
  • Stichting Kind en Ziekenhuis. Deze stichting behartigt de belangen van kinderen en hun ouders door het stimuleren van kindgerichte zorg.
  • Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO). In deze wet staat dat een kind altijd recht hebt op informatie en dat de dokter voor elk onderzoek en voor elke behandeling toestemming moet vragen. Of alleen de ouders toestemming moeten geven, de ouders en het kind samen, of alleen het kind. Dit hangt af van de leeftijd van het kind.