Terug

HOTEL

Hotel staat voor HOspital admission or TELemonitoring in high risk pregnancy. Dat betekent opname in het ziekenhuis (HOspital admission) of telemonitoring bij bepaalde complicaties in de zwangerschap. Bij telemonitoring krijg je meetapparatuur thuis, waarmee je samen met de arts je gezondheid en die van je kind in de gaten kunt houden.

Wat is het doel van het HOTEL onderzoek?

In het HOTEL onderzoekvergelijken we in twee groepen zwangeren met complicaties(ziekenhuisopname of telemonitoring) de uitkomsten van de zwangerschap, de tevredenheid van de patiënten en de kostenverschillen. 

Start en looptijd onderzoek

De HOTEL studie is in december 2016 gestart en zal ongeveer 2 jaar lopen. 

Video: Het HOTEL onderzoek

Achtergrond van het hOTEL onderzoek

Tot nu toe word je als je bepaalde complicaties hebt tijdens je zwangerschap tot na de bevalling opgenomen in het ziekenhuis. Complicaties zoals:

In het ziekenhuis controleren we dan jou en je  ongeboren kind door

  • hartfilmpjes van de baby (CTG);
  • bloeddrukmetingen;
  • bloedonderzoek;
  • echo-onderzoek.

Door technologische vooruitgang kun je nu als zwangere ook thuis je bloeddruk en temperatuur meten en een hartfilmpjes van de baby maken.(telemonitoring)  Op deze manier kunnen we de ziekenhuisopname omzetten in een thuisopname. Zo hoef je nog maar één keer  per week in het ziekenhuis te zijn in plaats van de gehele tijd.

Wat houdt het HOTEL onderzoek in?

Als je meedoet aan dit onderzoek, dan bepaalt de computer door loting (randomisatie) in welke van twee groepen je valt.

Je blijft opgenomen in het ziekenhuis

Je krijgt dan alle zorg die wij normaal ook geven, maar je blijft opgenomen tot na de bevalling vanwege je zwangerschapscomplicatie.

Telemomitoring

Bij telemonitoring krijg je eerst duidelijke uitleg over de apparatuur die je mee naar huis krijgt om dagelijks je bloeddruk te controleren en een hartfilmpje van de baby te maken.

We stellen samen met jou een plan op waarin we vastleggen hoe vaak je  welke meting moet herhalen. Uitgangspunt is wel dat je ‘thuis opgenomen’ bent, je kan en mag dus niet al te veel op pad.

Je komt gemiddeld één keer  per week naar het ziekenhuis voor een “terugkomdag”: Hier vragen we nog  eens extra hoe het met je gaat en indien nodig maken we een echo  of controleren we je bloed of urine.

In beide gevallen vragen we je een paar keer een vragenlijst in te vullen over het verloop van je (thuis)opname.

We vergelijken vervolgens de twee groepen op de uitkomsten van de zwangerschap, de tevredenheid van de patienten en de kostenverschillen.

Kan ik meedoen aan het onderzoek?

Je kunt meedoen aan het onderzoek als je vanwege een zwangerschapscomplicatie opgenomen moet worden voor dagelijkse controle van jou en je ongeboren kind.

Als je deelneemt aan het onderzoek bepaalt de computer of je opgenomen blijft, of naar huis kan met de benodigde apparatuur. Vanuit huis controleren we dan dagelijks het hartfilmpjes, je bloeddruk en je klachten. 

Wat merken mijn kind en ik van het onderzoek?

Bij opname krijgen Jij en je ongeboren kind de gewone behandeling die jullie anders ook zouden krijgen. We vragen je alleen een paar keer een vragenlijst in te vullen.

Als thuis ‘opgenomen’ bent krijg je een deel van de behandeling op afstand en gebruik je zelf apparatuur om controles te doen. We houden jou en je kind  zowel thuis (door dagelijks te bellen) als bij je bezoeken aan het ziekenhuis goed in de gaten. We zijn altijd 24 uur per dag bereikbaar voor vragen over je gezondheid of de apparatuur.

Zijn er risico's verbonden aan deelname?

Een ziekenhuisopname is op dit moment het standaardbeleid. Bij een opname kunnen we sneller inspelen op je klachten of afwijkende metingen. Als je in de thuissituatie klachten of afwijkende metingen hebt, kunnen we je vragen naar het ziekenhuis te komen. Als er een spoedsituatie ontstaat, zou dit eventueel met een ambulance kunnen gebeuren.

Heb ik baat bij deelname?

Als je verwacht dat je het prettig vindt om thuis te blijven, zolang als medisch mogelijk is, dan kan loting voor de telemonitoring groep voor jou een voordeel zijn. Naast de dagelijkse controlemomenten en de geadviseerde rust kun je dan zolang mogelijk in je eigen omgeving blijven.

Daarnaast draag je  door deel te nemen aan dit onderzoek, bij aan het beantwoorden van belangrijke vragen op het gebied van verloskundig beleid:

  • Is het veilig en patiëntvriendelijker om een (langdurige) opname om te zetten in telemonitoring?
  • Wat zijn de verschillen in zorgkosten?

Contact

Voor meer informatie over dit onderzoek kun je contact opnemen met:

Betrokken onderzoekers

Hoofdonderzoeker

 

HOTEL onderzoeksteam

  • Dr. M.N. Bekker 
  • HOTEL projectgroep: AMC Amsterdam, Diakonessenhuis Utrecht, OLVG Amsterdam, Martini Ziekenhuis Groningen, Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht