Terug

Algemene kindergeneeskunde

Op de polikliniek algemene kindergeneeskunde kunt u met uw kind terecht voor een diagnose en behandeling van kinderen in de leeftijd van nul tot ongeveer achttien jaar. De kinderarts behandelt een heel breed terrein van voorkomende ziekten: zoals kinderen met een aangeboren ziekte of aandoening en kinderen bij wie de normale ontwikkeling of groei verstoord is of dreigt te raken. De kinderartsen werken nauw samen met andere specialisten uit het ziekenhuis. 

Bijzonder aan de polikliniek

Sociale kindergeneeskunde

Binnen de algemene kindergeneeskunde valt ook het specialisme ‘sociale kindergeneeskunde’. Dit specialisme richt zich op:

  • kinderen met onverklaarde lichamelijke klachten
  • het onderzoek bij een vermoeden van een onveilige leefomgeving voor een kind, zoals mishandeling van een kind

Multidisciplinaire teams

Op de polikliniek werken verschillende artsen nauw samen in een team bij de behandeling van kinderen met:

We noemen dit multidisciplinaire teams

Hebt u vragen?

De polikliniek kindergeneeskunde algemeen is telefonisch bereikbaar op:

Maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30

Als u een afspraak wilt maken op de polikliniek algemene kindergeneeskunde, hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts, een arts van het consultatiebureau of jeugdzorg, of een specialist van een ander ziekenhuis.

Acute hulp

Als er zich tijdens de behandeling van uw kind situaties voordoen waarbij u direct advies nodig heeft, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de polikliniek algemene kindergeneeskunde en buiten kantooruren met uw huisarts. Deze verwijst u dan zo nodig door naar de afdeling spoedeisende hulp.
Belt u alleen naar de polikliniek als de klacht of vraag te maken heeft met de reden waarom uw kind bij ons behandeld wordt. Neemt u voor andere zaken contact op met uw huisarts.

Route

De polikliniek algemene kindergeneeskunde vindt u op de eerste etage van het WKZ, receptie 4 en is bereikbaar via de liften naast de hoofdingang. Daarna kunt u de borden poliklinieken volgen.

Voor de polikliniek spina bifida, klik op de onderstaande link.

Bezoek aan de polikliniek tijdens COVID-19

Wachttijden

Laatst bijgewerkt: 30-04-2020

In verband met het Corona-virus kunnen wij op dit moment geen juiste informatie ten aanzien van de wachttijden geven.

Belangrijk Dit is de gemiddelde wachttijd. De wachttijd kan per patiënt verschillen. Het is afhankelijk van de reden voor verwijzing.

Tips voor het gesprek

Om samen met de arts te beslissen welk onderzoek of behandeling het beste bij u past, kan het helpen de '3 goede vragen' te stellen. Deze vragen zijn:

  • Wat zijn mijn mogelijkheden?
  • Wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden?
  • Wat betekent dat in mijn situatie?

3 goede vragen

Patiëntenervaringen

In mei 2018 hebben ruim 4.400 patiënten hun ervaringen gedeeld over de zorg op de polikliniek en tijdens opname in het UMC Utrecht. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de zogenoemde > Consumer Quality Index (CQ-index).

Van deze polikliniek vulden 17 patiënten (of hun ouders/verzorgers) de vragenlijst in.

Ervaringen van patiënten (en/of hun ouders/verzorgers) met deze polikliniek (2018)

  • Patiënten (of hun ouders/verzorgers) waarderen de zorg op deze polikliniek met een 8.6
  • Op de vraag 'Zou u deze polikliniek aanbevelen bij uw vrienden en familie?' antwoordde 77% van de patiënten (of hun ouders/verzorgers) dit beslist wel te doen en 23% zou dit waarschijnlijk wel doen.