Terug

Centrum voor Thuisbeademing voor kinderen

Het Centrum voor Thuisbeademing (CTB) is onderdeel van het UMC Utrecht. Voor de kinderen wordt de zorg gegeven vanuit het Wilhelmina kinderziekenhuis (WKZ), onderdeel van het UMC Utrecht. Het CTB maakt beademing in een thuissituatie mogelijk. Het multidisciplinaire team werkt in samenwerking met uw eigen kinderarts in teamverband om de beademing van uw kind optimaal te laten verlopen. Er is een samenwerking met de andere academische ziekenhuizen in onze regio (Amsterdam UMC en Radboud UMC) voor de begeleiding van kinderen met chronische beademing. Als je thuis beademd wordt en moet worden opgenomen in het WKZ, wordt je opgenomen op afdeling Leeuw of pelikaan. Op deze afdeling worden ook nieuwe patiënten ingesteld op beademing .

Contact opnemen met het CTB
U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het CTB, afhankelijk van uw vraag. 

Het telefonisch spreekuur
Als u medische of verpleegkundige vragen heeft over de beademing kunt u contact opnemen met een verpleegkundig consulent van het CTB tijdens het telefonisch spreekuur.

Medische of verpleegkundige vragen buiten kantooruren
Soms ontstaan er onduidelijkheden of problemen met de beademing buiten kantooruren. Als uw vraag niet kan wachten tot de volgende dag kunt u contact opnemen via het algemene nummer van het UMC Utrecht.. Vraag de telefonist naar de dienstdoende van het CTB zodat u telefonisch verder kunt worden geholpen.

Afspraak maken
Om een afspraak te maken op de polikliniek belt u het secretariaat van het CTB.. Is het voor u niet mogelijk om te bellen, dan kunt u een e-consult sturen via uw patiëntenportaal.

Patiëntenportaal

Mijn UMC Utrecht is een beveiligde website waar patiënten (of gemachtigden) inzage hebben in gedeelten van HIX (het elektronisch patiëntendossier). Als ouder kunt u zich laten machtigen om het patiëntenportaal van uw kind in te zien.

Voor het inloggen op het patiëntenportaal heeft u DigiD met sms-functie nodig of de DigiD app. U kunt voor hulp terecht bij de patiënten helpdesk via patientenportaal@umcutrecht.nl of 088 - 75 688 90.
Voor het inloggen in het patiëntenportaal van uw kind, verwijzen wij u naar de folder: ‘Hoe werkt het patiëntenportaal’

Contact  via e-consult

De privacy van uw kind vinden wij belangrijk en daarom gaan wij op een veilige manier met de digitale gegevens om. Contact via e-mail is helaas niet veilig. Daarom kunt u uw vragen beter niet via e-mail sturen. Wij verzoeken u om uw vraag te stellen via een e-consult in het patiëntenportaal Mijn UMC Utrecht. U krijgt binnen drie werkdagen reactie op uw e-consult. 


Afdeling leeuw is de verpleegafdeling van het kinderhartcentrum. De kinderen die op deze afdeling zijn opgenomen, krijgen meestal een hartkatheterisatie voor diagnose of behandeling of een hartoperatie. Op afdeling leeuw verplegen we kinderen van 0 tot 18 jaar, maar de meeste kinderen zijn tussen de 0 en 4 jaar oud. 

Gespecialiseerde verpleegkundigen bieden (intensieve) zorg aan patiënten met ademhalingsproblemen die daarvoor thuisbeademingsapparatuur gebruiken of moeten gaan gebruiken. Gespecialiseerde verpleegkundigen zorgen voor de juiste instelling van de apparatuur en geven uitleg aan de patiënten en diens naasten over hoe zij thuis met de apparatuur moeten omgaan. 

Meer informatie over de afdeling Leeuw

Afdeling leeuw heeft éénpersoonskamers en kamers waar meerdere kinderen verblijven. Het kan voorkomen dat alle bedden bezet zijn op afdeling leeuw. Dan verblijft een kind (tijdelijk) op een andere verpleegafdeling

U kunt afdeling leeuw bereiken op de nummers:

088 75 547 25

088 75 547 22 (alleen tijdens kantooruren)

Bezoekadres
Wilhelmina Kinderziekenhuis (UMC Utrecht)
Afdeling leeuw, kamer...
Lundlaan 6
3584 EA Utrecht

Route
U komt op afdeling leeuw door vanuit de centrale hal met de liften aan de kant van parkeerplaats, naar de tweede verdieping te gaan. Hierna volgt u dan de borden 'afdeling leeuw'.

Kaartje sturen?
Het postadres van afdeling leeuw:

Wilhelmina Kinderziekenhuis (UMC Utrecht)
(Naam van het kind)
Afdeling leeuw
Huispostnummer KG.02.307.0
Postbus 85090
3508 AB Utrecht

Bezoekersinformatie
Ouders mogen 24 uur per dag bij hun kind zijn. Eén van de ouders kan bij het kind blijven slapen. Broertjes, zusjes, andere familieleden en vrienden zijn overdag welkom van:

  • 10.00 tot 12.00 uur en van
  • 14.00 tot 19.00 uur

Er mogen niet meer dan drie personen tegelijk bij één kind op bezoek zijn.

Ook geldt dat broertjes, zusjes of andere kinderen alleen op bezoek mogen komen als zij:

  • de waterpokken hebben gehad
  • niet kortgeleden in contact geweest zijn met iemand met een kinderziekte
  • geen rode pukkeltjes of blaasjes hebben
  • geen lichaamstemperatuur boven de 38 graden Celsius hebben
  • bij het bed van het kind blijven waar ze op bezoek zijn