Wij zijn onze website aan het vernieuwen.

Ontdekt u nog een pagina die niet klopt of hebt u een goede suggestie, laat het ons dan weten via webmedia@umcutrecht.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Lees meer over het cookiebeleid.

Kinderbewegingscentrum

Zorgaanbod

Binnen het kinderbewegingscentrum werken kinderfysiotherapeuten, kinderergotherapeuten, inspanningsfysiologen en gezondheids-, bewegings- en sociaalwetenschappers samen om optimale zorg te bieden aan kinderen met specifieke ziekten en aandoeningen.

Ziektebeelden en aandoeningen

Het kinderbewegingscentrum is er voor kinderen van 0 tot 16 jaar  met:

 • klachten, ziekten en aangeboren aandoeningen in het bewegingsstelsel
 • ziekten en aandoeningen aan hart en longen die aanleiding geven tot ontwikkelingsstoornissen
 • ziekten die lijden tot verminderde fysieke activiteiten en tot verminderde deelname aan school, sport en recreatie

Voorbeelden zijn:

 • ontwikkelingsstoornissen bij prematuur geboren baby’s kinderen met een stofwisselingsstoornis
 • kinderen met een afweerstoornis
 • kinderen met epilepsie of een andere hersen afwijking
 • kinderen met verminderde fysieke conditie als gevolg van taaislijmziekte, een aangeboren hartafwijking of na een behandeling voor kinderkanker
 • kinderen met functieverlies door een ziekte in de gewrichten (jeugdreuma) of een ziekte in de botten (osteogenesis imperfecta)

Uw patiënten kunnen voor alle bewegingsvragen op de kinderleeftijd terecht bij het kinderbewegingscentrum van het WKZ. Het specialisme is onderdeel van het cluster ontwikkelingsgerichte zorg binnen de divisie kinderen. Consultaanvragen door externe verwijzers lopen via een consult algemene pediatrie of één van de kindersubspecialismen van het UMC Utrecht.

Diagnostiek

Het kinderbewegingscentrum beschikt over een breed palet aan onderzoeken om de juiste diagnose te stellen:

 • inspanningsdiagnostiek
 • handfunctiediagnostiek
 • motorische ontwikkelingsdiagnostiek
 • functiediagnostiek (spierkracht, souplesse, coördinatie & snelheid, adem)

Polikliniek en afdeling

De expertise van het kinderbewegingscentrum vindt u zowel op de poliklinieken als op de afdelingen terug. Poliklinisch hebben de specialisten van het kinderbewegingscentrum een rol tijdens multidisciplinaire spreekuren en leveren zij een bijdrage aan diverse expertise centra in het WKZ. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • de neonatale follow up
 • het skeletdysplasiespreekuur
 • het spina bifidaspreekuur
 • het kinderreumacentrum
 • het CF-centrum
 • het kinderhartcentrum
 • het Sylvia Toth Centrum voor ontwikkelingsdiagnostiek
 • het Spieren voor Spieren Kindercentrum.

Voor behandeling worden kinderen verwezen naar de eerstelijn. Alleen kinderen die zijn opgenomen worden behandeld in/door het kinderbewegingscentrum.

Samenwerking

Bij de behandeling van kinderen werken de zorgverleners van het kinderbewegingscentrum samen met hulpverleners in de eerste lijn. Vaak staan deze zorgverleners via een expertisenetwerk al met ons in verbinding. Tijdens de spreekuren werken de artsen nauw samen met onder meer neonatologen, kindercardiologen, kinderlongartsen, kinderreumatologen, kinderartsen voor stofwisselingsziekten, kinderorthopeden en kinderneurologen.

Bijzonder

Het kinderbewegingscentrum levert topklinische en topreferente zorg vanuit een interdisciplinaire, geïntegreerde benadering van de hulpvraag van kind en ouders. Het centrum draagt binnen het speerpunt Child Health bij aan translationele onderzoekgroepen van het WKZ met een eigen onderzoeksignatuur, namelijk: Activity & Health in childhood chronic conditions.

Ben je patiënt of ouder van een patiënt

Contactgegevens

Postadres

Wilhelmina Kinderziekenhuis
Kinderbewegingscentrum
Lundlaan 6
3584 EA Utrecht

Behandelend artsen

  Naar boven