Terug

Genetica

Een genetische diagnose biedt steeds vaker aanknopingspunten voor de zorg en behandeling van kinderen met aangeboren aandoeningen, een ontwikkelingsachterstand of bijvoorbeeld epilepsie. Ook met vragen over erfelijke aandoeningen in uw familie kunt u bij ons terecht, bijvoorbeeld: 'Is deze ziekte erfelijk?' of 'Hoe groot is de kans dat mijn kind deze ziekte krijgt?'

Redenen voor een bezoek aan de afdeling genetica

Het bezoek aan de arts

Als na het eerste gesprek uw vragen zijn beantwoord, blijft het bij deze ene afspraak. We noemen dit een enkelvoudig consult. Van dit gesprek ontvangt u een korte schriftelijke samenvatting.

Het is ook mogelijk dat er een uitgebreid onderzoek nodig is om uw vragen te kunnen beantwoorden. Dit wordt ook wel het erfelijkheidsonderzoek of complexe counseling genoemd.

Onderzoek

Specialismen

De afdeling Genetica biedt voor patiënten erfelijkheidsonderzoek, -voorlichting  en laboratoriumonderzoek op het gebied van DNA, chromosomen en stofwisselings- ( metabole) ziekten. 

Bijzondere aandachtsgebieden waarvoor de afdeling Genetica samenwerkt met andere specialismen zijn:

Voor kinderen

De website Ik heb dat is speciaal gemaakt voor kinderen. Er is veel informatie te vinden over kinderen met een ziekte of aandoening en erfelijkheid: wat hebben we meegekregen van onze ouders? Leuke dingen, maar ook minder leuke dingen.

Jaarbeeld 2019

De afdeling genetica werkt samen met patiënten, partners en publiek in zorg, wetenschap en onderwijs. In het jaarbeeld vindt u een overzicht van bijzondere momenten uit 2019. Velen hebben hier direct of indirect een bijdrage aan geleverd. Hartelijk dank daarvoor!

Filmpjes en webpagina over Whole Exome Sequencing (WES)

Patiëntenverhaal van Amanda

Webinar Genetica, kinderwens en ethiek

Kosten van genetisch onderzoek

De kosten van een afspraak op onze polikliniek en de kosten van eventueel aanvullend onderzoek worden vergoed door uw ziektekostenverzekeraar. Houdt u wel rekening met het jaarbedrag aan eigen risico. Uw verzekeraar kan u hier meer over vertellen. Hier vindt u de tarieven voor erfelijkheids- en laboratoriumonderzoek in 2020

De kosten worden in principe gedeclareerd bij de ziektekostenverzekering van de persoon bij wie het onderzoek plaatsvindt. Onderzoek bij familieleden wordt gedeclareerd bij hun eigen ziektekostenverzekering, tenzij daar (voorafgaand aan het onderzoek bij een familielid) andere afspraken over zijn gemaakt.

Medische vervolgopleiding klinische genetica

Hebt u vragen?

afdeling genetica in beeld

Afspraak maken

Voor een afspraak op de polikliniek  hebt u altijd een verwijzing nodig van uw huisarts, medisch specialist of verloskundige. Soms wordt uw verwijsbrief rechtstreeks aan ons verzonden, dan nemen wij contact met u op. Hebt u uw verwijsbrief zelf ontvangen, dan kunt u zelf contact met ons opnemen.  Een afspraak in een ziekenhuis bij u in de regio is soms ook mogelijk.

Bekijk hier de verschillende aanmeldingsformulieren:

De afdeling Genetica werkt samen met omliggende ziekenhuizen en instellingen. Voor patiënten betekent dit dat het soms mogelijk is om een afspraak voor erfelijkheidsonderzoek te maken in een ziekenhuis of instelling in de buurt. Voor informatie over een afspraak of een verwijzing kunt u contact opnemen met de afdeling Genetica van het WKZ.

Contact

De afdeling is bereikbaar van 8.30 - 17.00 uur
U kunt ons ook bereiken per e-mail.

Avondpoli

Onze kliniek heeft ook een avondspreekuur. Dit is één keer per maand op maandagavond en één keer per maand op dinsdagavond.  Ook een gesprek met een van onze gespecialiseerde maatschappelijk werkers is mogelijk op een avondspreekuur.

Route

De polikliniek genetica  vindt u in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ).

Postadres

UMC Utrecht, afdeling genetica
Huispostnummer: KC.04.084.2
Postbus 85090
3508 AB Utrecht

Onze zorgverleners

Erfelijkheidsonderzoek wordt gedaan door verschillende professionals  zoals klinisch genetici, genetisch consulenten, artsen in opleiding en maatschappelijk werkers. Een genetisch consulent en/of arts in opleiding werkt onder supervisie van de klinisch geneticus (medisch specialist).

Hier leest u meer over onze gespecialiseerde maatschappelijk werkers

Meer informatie

De afdeling genetica werkt samen met het Erfocentrum. Meer informatie over erfelijkheid en erfelijke ziekten vindt u op de website van het Erfocentrum: erfelijkheid.nl.

De VSOP (Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties) zet zich, als stem van zeventig aangesloten organisaties, in voor mensen met zeldzame en genetische aandoeningen (waaronder erfelijke, chromosomale en aangeboren aandoeningen).  Dit betreft circa 1 miljoen mensen, en 5 procent van alle pasgeborenen in Nederland.

Patiëntenervaringen

Ervaringen van patiënten met deze polikliniek (2019)

  • Patiënten waarderen de zorg op de polikliniek Klinische Genetica met een 8,7