Wij zijn onze website aan het vernieuwen.

Ontdekt u nog een pagina die niet klopt of hebt u een goede suggestie, laat het ons dan weten via webmedia@umcutrecht.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Lees meer over het cookiebeleid.

orthopedie

Op de polikliniek orthopedie kunt u met uw kind terecht voor een diagnose en behandeling van aandoeningen aan het skelet, spieren, banden, pezen en zenuwen (het steun- en bewegingsapparaat).

Bijzonder aan de polikliniek

De zorg op de polikliniek orthopedie is voor een groot deel georganiseerd rond een aantal specifieke  aandoeningen. Daarnaast zijn er wekelijks spreekuren voor algemene kinderorthopedie. Een deel van de spreekuren vindt plaats in de gipskamer.

Specifieke spreekuren

Voor kinderen met beenverlengingen en correctie van standsafwijkingen van de benen, en  voor kinderen met scoliose en andere aandoeningen aan de rug, zijn er speciale spreekuren. Ook is er een speciaal spreekuur met een orthopedisch schoenmaker voor kinderen die voor de voeten speciale aanpassingen nodig hebben.

Multidisciplinaire spreekuren

De belangrijkste multidisciplinaire spreekuren van de kinderorthopedie zijn:

 • Het ledemaatreconstructie team voor kinderen met complexe aanlegstoornissen van het skelet. Dit is een gemeenschappelijk spreekuur van de kinderorthopedisch chirurg, de kinderplastisch chirurg en de kinder revalidatiearts als ook de prothesebouwer van het revalidatiecentrum ‘de Hoogstraat’. Dit spreekuur is om de week op vrijdag.
 • Het skeletdysplasie team, waar ondermeer veel kinderen met achondroplasie, osteogenesis imperfecta (OI) en epifysaire dysplasie komen.  Het is een gemeenschappelijk spreekuur van de kinderorthopedisch chirurg, de kinderrevalidatiearts, de kinderfysiotherapeut  en de kinderarts. Ook dit spreekuur is om de week op vrijdag.
 • Er is om de week op maandag een gezamenlijk spreekuur van de kinderorthopedisch chirurg en kinderrevalidatiearts voor kinderen met spierziekten of neurologische aandoeningen.
 • Eén keer in de drie maanden is er een multidisciplinair stamcelspreekuur voor kinderen met skeletdeformiteiten bij de ziekte van Hurler met een stamceltransplantatie. Leden van dit gemeenschappelijk spreekuur zijn de kinderchirurg, de kinderplastisch chirurg en de kinderarts metabole ziekten.
 • De kinderorthopedisch chirurgen maken verder deel uit van het team het handenteam en  het spina bifida team. 

Meer informatie over de spreekuren en de samenwerkingen met verschillende disciplines vindt u op de website ‘kinderorthopedie’.

Hebt u vragen?

Als u een afspraak wilt maken op de polikliniek orthopedie, hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.

De polikliniek orthopedie is telefonisch bereikbaar op:

088 75 674 70

 • maandag 8.30 - 12.00 uur
 • dinsdag 8.30 - 12.00 uur
 • woensdag 8.30 - 12.00 uur

Mailadres

U kunt ons ook mailen

kinderorthopedie@umcutrecht.nl

Spoedtelefoonnummer

Voor dringende zaken kunt u bellen van maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 16.30 uur:

088 75 540 70

Adres

Wilhelmina Kinderziekenhuis (UMC Utrecht)
Polikliniek orthopedie
Lundlaan 6
3584EA Utrecht

Postadres

Huispostnummer  KJ 01.510.1
Postbus 85090
3508 AB Utrecht

Acute hulp

Als er zich tijdens of na  de behandeling van uw kind situaties voordoen waarbij u direct advies nodig heeft, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de polikliniek orthopedie en buiten kantooruren met uw huisarts. Deze verwijst u dan zo nodig door naar de afdeling spoedeisende hulp.

Belt u alleen naar de polikliniek als de klacht of vraag te maken heeft met de reden waarom uw kind bij ons behandeld wordt. Neemt u voor andere zaken contact op met uw huisarts.

Route polikliniek

De polikliniek orthopedie vindt u op de eerste etage van het WKZ, receptie 8 en is bereikbaar via de trap en liften naast de hoofdingang. Daarna kunt u de borden poliklinieken volgen.

Bezoek aan de polikliniek

0032.jpg

Een afspraak op de polikliniek

Het is belangrijk dat u samen met uw kind de afspraak op de polikliniek goed voorbereidt.

WKZ-web-mei-juni-2014-472.jpg

Wat moet u meenemen?

Heeft uw kind een afspraak in het WKZ of wordt uw kind opgenomen? Neem dan het volgende mee. 

jongen-poli.jpg

Tips voor het gesprek

Veel mensen vinden het prettig als ze het gesprek met hun zorgverlener kunnen voorbereiden. Deze tips kunnen u daarbij helpen. 

WKZ-web-mei-juni-2014-149.jpg

Ziekenhuis medewerkers

De behandeling en verzorging in ons ziekenhuis gebeurt in teamverband: meerdere artsen en verpleegkundigen zijn bij de behandeling van uw kind betrokken. 

Voorlichting en begeleiding van uw kind

Meisje.jpg

Uw kind voorbereiden

Ieder kind is anders en daarmee ook de voorbereiding. Uitgangspunt bij een goede voorbereiding is dat uw kind zich straks zoveel mogelijk op zijn gemak voelt bij ons.   

WKZ-kind-website.jpg

WKZ-kindersite

Wilt uw kind zien hoe het WKZ eruitziet, of meer weten over een onderzoek, behandeling of ziekte? Op de WKZ-kindersite staat deze informatie voor kinderen en jongeren. 

Zorgverleners

Op de polikliniek orthopedie zijn verschillende medewerkers werkzaam, zoals:

 • medisch specialisten;
 • artsen in opleiding (aios);
 • co-assistenten;
 • gipsverbandmeesters;
 • verpleegkundigen;
 • polikliniekmedewerkers.

Verpleegafdeling

Ziekte

Onderzoek

Behandeling

Patiëntenervaringen (CQ-index)

In mei 2018 hebben ruim 4.400 patiënten hun ervaringen gedeeld over de zorg op de polikliniek en tijdens opname in het UMC Utrecht. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de zogenoemde > Consumer Quality Index (CQ-index).

Van deze polikliniek vulden 19 patiënten (of hun ouders/verzorgers) de vragenlijst in.

Ervaringen van patiënten (en/of hun ouders/verzorgers) met deze polikliniek (2018)

 • Patiënten (of hun ouders/verzorgers) waarderen de zorg op deze polikliniek met een 8.1
 • Op de vraag 'Zou u deze polikliniek aanbevelen bij uw vrienden en familie?' antwoordde 58% van de patiënten (of hun ouders/verzorgers) dit beslist wel te doen en 37% zou dit waarschijnlijk wel doen.
0032.jpg

Patiëntverhalen

In het WKZ is een verhalenproject gestart waarbij we patiënten vragen om hun ervaringen met ons te delen.

 

Naar boven