Wij zijn onze website aan het vernieuwen.

Ontdekt u nog een pagina die niet klopt of hebt u een goede suggestie, laat het ons dan weten via webmedia@umcutrecht.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Lees meer over het cookiebeleid.

kind en communicatie

De ontwikkeling van het horen en spreken hangt nauw met elkaar samen. Om de juiste diagnose en de meest geschikte behandeling te kunnen bepalen, werken we met zorgverleners van verschillende disciplines samen (een multidisciplinaire aanpak), zoals een kno-arts, audioloog, orthopedagoog en logopedist. Bij de afdeling kind en communicatie komen kinderen met problemen in gehoor, spraak, taal en communicatie. Ook komen er kinderen met voedings- en slikproblemen en kinderen met stemproblemen.

Werkwijze

Intakespreekuur

We zien de kinderen die aangemeld zijn, meestal eerst op het intakespreekuur. We doen dan een gehoor- en kno-onderzoek. Ook observeren de logopedist en de orthopedagoog het kind. Aan het einde van de ochtend krijgen de ouders advies over welke vervolgonderzoeken nodig zijn. 

Er zijn ook kinderen die na de beoordeling van de aanvraag direct ingepland worden voor een vervolgonderzoek. Dit betreft bijvoorbeeld kinderen met voedingsproblemen of kinderen waarbij alleen vragen zijn over het gehoor.

Vervolgonderzoeken

Er zijn verschillende vervolgonderzoeken mogelijk:

 • uitgebreid gehooronderzoek;
 • logopedisch onderzoek: niveau taal-spraakontwikkeling, behandeladviezen, mondmotoriek, slikken, voeding;
 • klinisch linguïstisch onderzoek: verdiepend onderzoek naar de taal-spraakontwikkeling;
 • orthopedagogisch onderzoek: cognitieve ontwikkeling, gedrag, sociaal-emotionele ontwikkeling;
 • onderzoek naar voeding en slikken;
 • bij onderzoek naar het Functioneren in Moeilijke Luistersituaties volgen wij: “Dutch Positon Statement Kinderen met Luisterproblemen”, De Wit, Luinge, Neijenhuis, juli 2017.

Na de vervolgonderzoeken bespreekt het team de resultaten en krijgen de ouders en verwijzer(s) adviezen. Indien van toepassing, zijn dit ook adviezen voor school.

Hebt u vragen?

De afdeling kind en communicatie is telefonisch bereikbaar op:

088 75 549 02
Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur.

Voor aanmelding is een verwijzing van een arts nodig.

Adres

Wilhelmina Kinderziekenhuis (UMC Utrecht)
Polikliniek kind en communicatie
Lundlaan 6
3584EA Utrecht

Postadres

Huispostnummer KJ.01.521.0
Postbus 85090
3508 AB Utrecht

Contact via e-mail

kindencommunicatie@umcutrecht.nl

Folder

Folder Kind en Communicatie

Route polikliniek

De afdeling kind en communicatie vindt u op de eerste etage van het WKZ, receptie 9 en is bereikbaar via de liften naast de hoofdingang. Daarna kunt u de borden poliklinieken volgen.

Voor de polikliniek logopedie, klik op de onderstaande link.

Bezoek aan de polikliniek

0032.jpg

Een afspraak op de polikliniek

Het is belangrijk dat u samen met uw kind de afspraak op de polikliniek goed voorbereidt.

WKZ-web-mei-juni-2014-472.jpg

Wat moet u meenemen?

Heeft uw kind een afspraak in het WKZ of wordt uw kind opgenomen? Neem dan het volgende mee. 

jongen-poli.jpg

Tips voor het gesprek

Veel mensen vinden het prettig als ze het gesprek met hun zorgverlener kunnen voorbereiden. Deze tips kunnen u daarbij helpen. 

WKZ-web-mei-juni-2014-149.jpg

Ziekenhuis medewerkers

De behandeling en verzorging in ons ziekenhuis gebeurt in teamverband: meerdere artsen en verpleegkundigen zijn bij de behandeling van uw kind betrokken. 

Voorlichting van uw kind

Meisje.jpg

Uw kind voorbereiden

Ieder kind is anders en daarmee ook de voorbereiding. Uitgangspunt bij een goede voorbereiding is dat uw kind zich straks zoveel mogelijk op zijn gemak voelt bij ons.   

WKZ-kind-website.jpg

WKZ-kindersite

Wilt uw kind zien hoe het WKZ eruitziet, of meer weten over een onderzoek, behandeling of ziekte? Op de WKZ-kindersite staat deze informatie voor kinderen en jongeren. 

Wachttijden

Laatst bijgewerkt: 11-6-2018

Toegangstijd polikliniek Keel-, neus- en oorheelkunde: 23 dagen

Belangrijk

Dit is de gemiddelde wachttijd. De wachttijd kan per patiënt verschillen. Het is afhankelijk van de reden voor verwijzing.

Zorgverleners

Het team van de afdeling kind en communicatie bestaat uit:

 • kno-arts
 • audiologen
 • orthopedagogen
 • logopedisten
 • klinisch linguïst (taalkundige)
 • audiologie-assistenten
 • maatschappelijk werker

Verpleegafdeling

Naar boven