Wij zijn onze website aan het vernieuwen.

Ontdekt u nog een pagina die niet klopt of hebt u een goede suggestie, laat het ons dan weten via webmedia@umcutrecht.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Lees meer over het cookiebeleid.

bijzondere tandheelkunde

De polikliniek bijzondere tandheelkunde is speciaal voor kinderen met bepaalde ziektebeelden, die al bekend zijn of opgenomen zijn in het WKZ, zoals schisis, syndromale afwijkingen, hartziekten of longziekten. In speciale gevallen kan een kindertandarts van buiten het ziekenhuis een kind naar deze polikliniek doorverwijzen. Deze polikliniek is een onderdeel van de polikliniek mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie, orthodontie en bijzondere tandheelkunde.

Bijzonder aan de polikliniek bijzondere tandheelkunde

Daarnaast participeren kaakchirurgen in het multidisciplinaire ‘schisis spreekuur’. Daar is ook een orthodontist, plastisch chirurg, kno-arts, logopedist en maatschappelijk werker en bij aanwezig.

Het zogenaamde ‘dento-faciaal-genetisch’ spreekuur is een speciaal spreekuur voor onbegrepen afwijkingen of groeistoornissen van de schedel, het gezicht, de kaak en/of de tanden. Daar ziet de kaak- en aangezichtschirurg uw kind samen met een kindertandarts, orthodontist en klinisch geneticus.

Hebt u vragen?

Wilt u een afspraak maken? U kunt deze polikliniek bereiken op:

088 75 540 70
Maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30.

Als u een afspraak wilt maken op deze polikliniek, hebt u een verwijzing nodig van uw tandarts, huisarts of specialist.

Belangrijk is dat u de rontgenfoto’s digitaal van een tandarts of orthodontist meeneemt. Uiteraard is dit alleen van belang als deze recent (het afgelopen jaar) bij uw tandarts of orthodontist gemaakt zijn.

Mailadres

U kunt ons ook mailen: 

kindmkbt@umcutrecht.nl

Spoedtelefoonnummer

Voor dringende zaken kunt u bellen van maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 16.30 uur:

088 75 540 70

Adres

Wilhelmina Kinderziekenhuis (UMC Utrecht)
Polikliniek bijzondere tandheelkunde
Lundlaan 6
3584 EA Utrecht

Postadres

Huispostnummer  KJ 01.510.1
Postbus 85090
3508 AB Utrecht

Acute hulp

Als er zich tijdens de behandeling van uw kind situaties voordoen waarbij u direct advies nodig heeft, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de polikliniek bijzondere tandheelkunde en buiten kantooruren met uw tandarts of huisarts. Deze verwijst u dan zo nodig door naar de afdeling spoedeisende hulp.

Belt u alleen naar de polikliniek als de klacht of vraag te maken heeft met de reden waarom uw kind bij ons behandeld wordt. Neemt u voor andere zaken contact op met uw tandarts of huisarts.

Route polikliniek

De polikliniek bijzondere tandheelkunde vindt u op de eerste etage van het WKZ, receptie 9 en is bereikbaar via de liften naast de hoofdingang. Daarna kunt u de borden poliklinieken volgen.

Bezoek aan de polikliniek

0032.jpg

Een afspraak op de polikliniek

Het is belangrijk dat u samen met uw kind de afspraak op de polikliniek goed voorbereidt.

WKZ-web-mei-juni-2014-472.jpg

Wat moet u meenemen?

Heeft uw kind een afspraak in het WKZ of wordt uw kind opgenomen? Neem dan het volgende mee. 

jongen-poli.jpg

Tips voor het gesprek

Veel mensen vinden het prettig als ze het gesprek met hun zorgverlener kunnen voorbereiden. Deze tips kunnen u daarbij helpen. 

WKZ-web-mei-juni-2014-149.jpg

Ziekenhuis medewerkers

De behandeling en verzorging in ons ziekenhuis gebeurt in teamverband: meerdere artsen en verpleegkundigen zijn bij de behandeling van uw kind betrokken. 

Zorgverleners

Op de deze polikliniek zijn verschillende medewerkers werkzaam, zoals:

  • medisch specialisten 
  • arts in opleiding tot specialist
  • tandartsen
  • orthodontisten
  • coassistenten
  • mondhygiënisten
  • tandartsassistenten
  • polikliniekmedewerkers

Voorlichting en voorbereiding van uw kind

Meisje.jpg

Uw kind voorbereiden

Ieder kind is anders en daarmee ook de voorbereiding. Uitgangspunt bij een goede voorbereiding is dat uw kind zich straks zoveel mogelijk op zijn gemak voelt bij ons.   

WKZ-kind-website.jpg

WKZ-kindersite

Wilt uw kind zien hoe het WKZ eruitziet, of meer weten over een onderzoek, behandeling of ziekte? Op de WKZ-kindersite staat deze informatie voor kinderen en jongeren. 

Poliklinieken

Verpleegafdeling

Ziekte

Onderzoek

Behandeling

Naar boven